Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med företrädare för regeringen
Förordning om konsumentprodukters säkerhet
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström m. fl.

3. EU-förslag om förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning
KOM(2013) 228
Föredragande: PS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. PM från Justitiedepartementet
2012/13:FPM77
KOM(2013) 78 (endast elektroniskt)
Punkt 3. 2012/13:FPM107
Kansli-PM
KOM(2013) 228 (endast elektroniskt)
SWD(2013) 145 (endast elektroniskt)
Punkt 4. EU-promemoria
Förteckning över inkomna EU-dokument