Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 2013-06-13 08:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden (CU22)
Beredning och eventuell justering
Prop. 166
Föredragande: PS

3. Ändringar i lagen om dödförklaring (2013/14:CU2)
Beredning
Prop. 158
Föredragande: CH

4. EU-förslag om förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2013) 228
Föredragande: PS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag betänkande CU22
Punkt 3. Kansli-PM
Punkt 4. Utkast till beslut subsidiaritetsprövning KOM(2013) 228
Punkt 5. Kommissionens svar på utlåtande 2012/13:CU14
Förteckning över inkomna EU-dokument