Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-26 kl. 09:30

Torsdag 2012-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2012-01-26 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision (CU21)
Justering
KOM(2011) 778, KOM(2011) 779
Föredragande: MH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Utkast till utlåtande CU21
Punkt 3. Förteckning över inkomna EU-dokument