Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ5-37

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU15)
Beredning (utom bluffakturor)
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under våren 2012
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 3. Preliminär sammanträdesplan