Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Kommissionens förslag om revisorer och revision
KOM(2011) 778, KOM(2011) 779
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Familjerätt (CU16)
Justering
Motioner
Föredragande: CH

4. Konsumenträtt (CU15)
Fortsatt beredning (angående bluffakturor)
Motioner
Föredragande: Sjö

5. Ersättningsrätt (CU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning, PM revision,
Faktapromemoria 2011/12:FPM82, Remissyttranden
Punkt 3. Förslag till betänkande 2011/12:CU16
Punkt 4. Utdrag ur tidigare utsänd kansli-PM
Punkt 5. Kansli-PM, motionshäfte
Punkt 6. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser
Ärendeplan