Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-03-15 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AL

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE)
Beredning
KOM(2012) 35
Föredragande: CK

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU14
Punkt 3. Kansli-PM
KOM(2012) 35
Arbetsdokument till KOM(2012) 35
Punkt 4. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser