Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-03-22 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (CU20)
Justering
Prop. 2011/12:46
Föredragande: Sjö

3. Upphävande av lagen om exploateringssamverkan (CU22)
Justering
Prop. 2011/12:54
Föredragande: AL

4. Naturresursfrågor (CU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: BB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU20
Punkt 3. Förslag till betänkande 2011/12:CU22
Punkt 4. Kansli-PM
Motionshäfte