Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Torsdag 2012-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-04-19 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ersättningsrätt (CU18)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Stärkt skydd för barn i internationella situationer (CU23)
Beredning
Proposition 2011/12:85 och motion
Föredragande: CH

4. 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m. (CU25)
Beredning
Proposition 2011/12:110
Föredragande: CK
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU18
Punkt 3. Kansli-PM och motion