Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-04-26 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2010/11:163 och motioner
Föredragande: CK

3. Skuldsanering m.m. (CU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CH

4. Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (CU24)
Beredning
Prop. 2011/12:111 och motion
Föredragande: Sjö

5. Vägen till nära-nollenergibyggnader (CU27)
Beredning
Skr. 2011/12:131 och motioner
Föredragande: AL

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Kansli-PM, motionshäfte (endast elektroniskt),
2011/12:MJU2y (endast elektroniskt),
Kommittédirektiv 2012:29, yttrande från Kammarkollegiet
skrivelse från Älvräddarnas samorganisation
Punkt 3. Kansli-PM, motionshäfte (endast elektroniskt),
Kommittédirektiv 2012:30 och 2012:31
Punkt 4. Kansli-PM, motion
Punkt 5. Kansli-PM, motioner