Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Stärkt skydd för barn i internationella situationer (CU23)
Justering
Prop. 2011/12:85 och motion
Föredragande: CH

3. 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m. (CU25)
Justering
Prop. 2011/12:110
Föredragande: CK

4. Vägen till mer effektiva energideklarationer (CU26)
Beredning
Prop. 2011/12:120 och motion
Föredragande: BB

5. Fråga om yttrande till NU
Fråga om yttrande över regeringens skrivelse 2011/12:141
och motioner
Föredragande: MH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU23
Punkt 3. Förslag till betänkande 2011/12:CU25
Punkt 4. Motion
Punkt 5. Kansli-PM och motioner