Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (CU3)
Beredning
Prop. 2010/11:149 och motioner
Föredragande: CH

3. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister (CU4)
Beredning
Prop. 2010/11:164
Föredragande: Sjö
Anm. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Kansli-PM
Motioner
Punkt 4. Motionsregister