Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde
Statsrådet Stefan Attefall m.fl., Socialdepartementet

3. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

4. Vägen till nära-nollenergibyggnader (CU27)
Justering
Skr. 2011/12:131 och motioner
Föredragande: AL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 3. Dagordning
PM arvsförordningen
PM Bryssel I förordningen
Punkt 4. Förslag till betänkande 2011/12:CU27