Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)
Justering
Skr. 2010/11:163 och motioner
Föredragande: CK

3. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande 2011/12:CU5
Tilläggsdirektiv Dir. 2012:60
Punkt 3. Förteckning över inkomna EU-dokument