Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-01-29 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde
Information om förordningsförslag angående kvarstad på bankmedel och könsfördelning i bolagsstyrelser
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Planering och byggande (CU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning
PM Kvarstad på bankmedel
2010/11:FPM153 Förordning om kvarstad på bankmedel
2012/13:FPM33 Könsfördelning i bolagsstyrelser
Punkt 3. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 4. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser