Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-19 kl. 10:00

Tisdag 2013-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19
Datum och tid: 2013-02-19 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning om sms-lån - situationen i dag?

Bilagor


Program och deltagarförteckning
Utdrag ur kansli-PM