Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-03-21 09:30
Plats: Skandiasalen - obs! ändrad lokal

1. Ordföranden hälsar välkommen

2. Utskottets uppföljningsgrupp

3. Information om uppföljningsrapporten Kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar
Företrädare för utvärderings- och forskningssekretariatet (rapporten kommer att delas på bordet)

4. Frågor från utskottets ledamöter

5. Vice ordföranden avslutar

Bilagor


Kalendarium