Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-03-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hyresrätt m.m. (CU11)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

3. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (CU15)
Justering
Proposition 2012/13:61 och motion
Föredragande: PS

4. EU-förslag om konsumentprodukters säkerhet
Subsidiaritetsprövning - fortsatt beredning
KOM(2013) 78
Föredragande: Sjö

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU11
Punkt 3. Förslag till betänkande CU15
Punkt 4. Kansli-PM
KOM(2013) 78 (endast elektroniskt)
KOM(2013) 74 (endast elektroniskt)
SWD(2013) 34 (endast elektroniskt)
2012/13:FPM77 Förordning om
konsumentprodukters säkerhet
Punkt 5. Förteckning över inkomna EU-dokument
Förteckning över inkomna skrivelser