Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Onsdag 2013-03-27 kl. 08:30

Onsdag 2013-03-27 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-03-27 08:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hyresrätt m.m. (CU11)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

Anm.
Ev. tillkommande reservationer och/eller särskilda yttranden delas på sammanträdet.

3. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till betänkande CU11