Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-04-16 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med regeringen
Förordning om internationella makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet
KOM(2011) 126, KOM(2011) 127

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Dagordning
PM från Justitiedepartementet 2013-04-02
KOM(2011) 126 (endast elektroniskt)
KOM(2011) 127 (endast elektroniskt)
2010/11:FPM101
2010/11:FPM102