Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-04-18 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ett mer tillförlitligt fastighetsregister (CU19)
Beredning
Prop. 2012/13:76
Föredragande: BB
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen

3. Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter (CU20)
Beredning
Prop. 2012/13:93 och motion
Föredragande: AL

4. Nedsättning av en byggsanktionsavgift (CU21)
Beredning
Prop. 2012/13:104 och motioner
Föredragande: AL

5. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Regeringens skrivelse 2012/13:75
Föredragande: BB
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen

6. Årsboken om EU
Fråga om yttrande till UU
Regeringens skrivelse 2012/13:80 och motioner
Föredragande: CH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträdeBilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 3. Kansli-PM
Motion 2012/13:C4
Punkt 4. Kansli-PM
Motionshäfte
Punkt 5. Protokollsutdrag från KU
Kansli-PM
Punkt 6. Protokollsutdrag från UU
Kansli-PM
Utdrag ur Regeringens skrivelse 2012/13:80
Motion 2012/13:U12
Motion 2012/13:U13