Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3
Datum och tid: 2012-10-23 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen (CU1y)
Justering
Föredragande: AL

3. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. Förslag till yttrande 2012/13:CU1y
Punkt 3. Motionsregister
Förteckning över inkomna skrivelser