Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuell EU-fråga
Information
Tjänstemän från Justitiedepartementet, Konsumentenheten
Konsumentprodukters säkerhet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll (endast elektroniskt)
Punkt 2. 2012/13:FPM77 Förordning om konsument-
produkters säkerhet
KOM(2013) 78 (endast elektroniskt)