Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-27 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (CU23)
Beredning
Prop. 2013/14:71, motion
Föredragande: PS

3. Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (CU24)
Beredning
Prop. 2013/14:79, två motioner från allmänna motionstiden
Föredragande: Sjö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor