Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-03-20 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (CU23)
Justering
Prop. 2013/14:71, motion
Föredragande: PS

3. Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (CU24)
Justering
Prop. 2013/14:79, två motioner
Föredragande: Sjö

4. Konsumenträtt (CU20)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor