Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-03-27 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Konsumenträtt (CU20)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

3. Fler bostäder åt unga och studenter (CU22)
Justering
Prop. 2013/14:59 och motioner
Föredragande: AL

4. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd (CU25)
Beredning
Prop. 2013/14:125, motion
Föredragande: PS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor