Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd (CU25)
Justering (beredning 2014-03-27)
Prop. 2013/14:125, motion
Föredragande: PS

4. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Regeringens skrivelse 2013/14:75, motion
Föredragande: CH

5. Årsboken om EU
Fråga om yttrande till UU
Regeringens skrivelse 2013/14:115, motioner
Föredragande: CH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor