Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Fordonsrelaterade skulder (CU36)
Fortsatt beredning (beredning 2014-04-10)
Prop. 2013/14:176, motioner
Föredragande: CH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor