Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-06-10 08:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport
Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2014:2 Bostäder för äldre i avfolkningsorter
Riksrevisor Jan Landahl m. fl.

3. Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen (CU37)
Justering (beredning 2014-05-13)
Skrivelse 2013/14:211
Föredragande: RB

4. Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (CU27)
Justering (beredning 2014-05-13)
Prop. 2013/14:219
Föredragande: PS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor