Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2014-12-09 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - anslagsfördelningen m.m. (CU1)
Justering
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: AL

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor