Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12
Datum och tid: 2015-01-15 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Familjerätt (CU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

3. Bostadspolitikens inriktning (CU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AL

4. Preliminär plan
Preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. den 26 mars 2015
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 januari kl. 11.00

Bilagor