Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13
Datum och tid: 2015-01-20 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och eventuell justering
KOM(2014) 910
Föredragande: Sjö
Anm.
Förslag till yttrande till utrikesutskottet kommer att skickas under måndagen den 19 januari.

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2014/15:2865 yrkande 2 till arbetsmarknadsutskottet och yrkande 3 till justitieutskottet
Föredragande: MH

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2014/15:1352 yrkande 5 från justitieutskottet
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 januari kl. 11.00

Bilagor