Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14
Datum och tid: 2015-02-03 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Familjerätt (CU6)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 februari kl. 9.30 besök hos Allmänna reklamationsnämnden

Bilagor