Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16
Datum och tid: 2015-02-19 09:30
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning
Konsumtion på kredit - är konsumenten tillräckligt skyddad?


Bilagor