Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2015-03-03 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

3. Associationsrätt (CU8
Beredning
Motioner
Föredragande: PS

4. Preliminär plan
Preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. den 18 juni 2015
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars kl. 11.00

Bilagor