Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19
Datum och tid: 2015-03-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)
Justering
Motioner
Föredragande: DS

3. Konsumenträtt och överskuldsättning (CU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: Sjö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars kl. 11:00

Bilagor