Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-03-19 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Associationsrätt (CU8)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. Planering och byggande (CU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AL och DS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 mars kl. 11:00

Bilagor