Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-03-24 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information om bostadsfrågor
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan m.fl. från Näringsdepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 april kl. 9:30

Bilagor