Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-04-23 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU10)
Justering
Motioner
Föredragande: AL och DS

3. Modernare regler för internationell järnvägstrafik (CU15)
Justering
Prop. 2014/15:58
Föredragande: PS

4. Förstärkt skydd för fartygspassagerare (CU16)
Justering
Prop. 2014/15:95
Föredragande: DS

5. Förenklingar i anläggningslagen (CU12)
Beredning
Prop. 2014/15:71 och motioner
Föredragande:

6. Ledningsrätt i tomträtt (CU13)
Beredning
Prop. 2014/15:74 och motion
Föredragande: Sjö

7. Modernare lantmäterisammanträden (CU14)
Beredning
Prop. 2014/15:14
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning propositionen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj kl. 9.30

Bilagor