Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m. fl., Justitiedepartementet

3. Förenklingar i anläggningslagen (CU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:71 och motioner
Föredragande: DS
Möjlighet att ställa frågor till företrädare för Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

4. Redogörelse för resan till Haag
Fråga om godkännande av redogörelse
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj kl. 9.30

Bilagor