Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-05-21 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ledningsrätt i tomträtt (CU13)
Justering
Prop. 2014/15:74 och motion
Föredragande: Sjö

3. Modernare lantmäterisammanträden (CU14)
Justering
Prop. 2014/15:73
Föredragande: PS

4. Aktuella EU-frågor
Statssekreterare Ulf Holm m.fl, Konsumentenheten, Finansdepartementet

5. Arv i internationella situationer (CU17)
Beredning
Prop. 2014/15:105 och motion
Föredragande: PS

6. Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention (CU18)
Beredning
Prop. 2014/15:93
Föredragande: DS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj kl. 11:00

Bilagor