Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Förenklingar i anläggningslagen (CU12)
Justering
Prop. 2014/15:71 och motioner
Föredragande: DS

3. Yttrande till FiU över Vårändringsbudgeten för 2015 (CU4y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motion
Föredragande: AL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj kl. 9.30 - Öppen utfrågning i Förstakammarsalen

Bilagor