Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-05-28 09:30
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning
Ungas möjlighet att finansiera ett eget boende

Bilagor