Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-06-04 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Arv i internationella situationer (CU17)
Justering
Prop. 2014/15:105 och motion
Föredragande: PS

3. Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention (CU18)
Justering
Prop. 2014/15:93
Föredragande: DS

4. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

5. Uppföljningsprojekt
Fråga om utskottet ska initiera uppföljningsprojekt
Föredragande: Sjö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni besöker utskottet Reklamombudsmannen (RO)

Bilagor