Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 09:30

Torsdag 2015-09-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-17 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Val av vice ordförande

2. Sjöfylleri (CU2)
Beredning
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Föredragande: PS

3. Nya steg för effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (CU3)
Beredning
Prop. 2014/15:122 och motioner
Föredragande: DS

4. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2015.
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

Bilagor