Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12
Datum och tid: 2016-02-02 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Sammanträdet öppnas

2. Kort inledning av utskottets beredningsgrupp för uppföljningsfrågor

3. Presentation av rapport om miljömärkning av produkter
Rapport från riksdagen 2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter - En översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna
Företrädare för utvärderings- och forskningssekretariatet
(rapporten kommer att delas på bordet)

4. Frågor från utskottets ledamöter

5. Sammanträdet avslutas

Bilagor