Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-03-17 kl. 09:30

Torsdag 2016-03-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15
Datum och tid: 2016-03-17 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Hushållningen med mark- och vattenområden (CU13)
Justering
Motioner
Föredragande: DS

3. Hyresrätt m.m. (CU14)
Justering
Motioner
Föredragande: BB

4. Fastighetsrätt (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: Sjö

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:465 till konstitutionsutskottet
Föredragande: MH

6. Utbildning i mötestjänsten
Utbildningen pågår i cirka 15 minuter

7. EU-frågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 april kl. 9.30

Bilagor