Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-04-07 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16
Datum och tid: 2016-04-07 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (CU18)
Beredning
Prop. 2015/16:85
Föredragande: Sjö
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

3. Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt (CU19)
Beredning
Prop. 2015/16:125 och motioner
Föredragande: DS

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelsen 2015/16:115 och motion i de delar de berör civilutskottets beredningsområde
Föredragande: TF

5. EU-frågor

6. Utskottsresor
Fråga om godkännande av redogörelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april kl. 9.30

Bilagor