Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet

3. Sjöfylleri (CU2)
Fortsatt beredning
Motioner från allmänna motionstiden
Föredragande: PS

4. Ny instansordning för va-målen (CU8)
Beredning
Prop. 2015/16:11
Föredragande: Sjö
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen

5. Budgetpropositionen för 2016
Fråga om yttrande till FiU över förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: AL

6. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till FiU över förslag till höständringsbudgeten för 2015
Beredning
Prop. 2015/16:2
Föredragande: AL
Anm.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen

7. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden 1 januari - 31 december 2014
Beredning
Föredragande: Sjö

8. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Fråga om yttrande till SoU
Beredning
Prop. 2014/15:127
Föredragande: PS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober kl. 9.30

Bilagor