Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-22 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Sjöfylleri (CU2)
Justering
Motioner
Föredragande: PS

3. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (CU3)
Justering
Prop. 2014/15:122 och motioner
Föredragande: DS

4. Yttrande till FiU över budgetpropositionen (CU1y)
Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: AL

5. Yttrande till SoU över assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (CU2y)
Justering
Prop. 2014/15:127 och motioner
Föredragande: PS

6. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg (CU5)
Beredning
Prop. 2015/16:12
Föredragande: BB
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

7. Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin (CU6)
Beredning
Prop. 2015/16:3 och motion
Föredragande: PS

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november klockan 11.00

Bilagor