Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-11-03 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (CU4)
Justering
Prop. 2014/15:128
Föredragande: Sjö

3. Budgetpropositionen - anslagsfördelningen m.m. (CU1)
Beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: AL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november klockan 9:30

Bilagor